×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/web/domains/web.cpd.go.th/public_html/nakhonsawan/images/050164
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/050164

วันที่ 5 มกราคม 2563 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีการผลิต 2563/64 โดยมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วย   นางสาวสายสุนี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายบัณฑิต ใจยะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์ นางนงลักษณ์ รัตนวิเศษศรี ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายทรงวุฒิ วาสุกรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการ นายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนายจักรินทร์ เอกสุภาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ ธกส. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในรอบการผลิตนี้มีสหกรณ์ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง เป็นสหกรณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง และเห็นชอบให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการใหม่อีก 6 แห่ง โดยมีแผนการรวบรวมข้าวเปลือกทุกแห่ง จำนวน 65,470 ตัน

{gallery}050164{/gallery}