วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา ถวายภัตตราหาร แด่พระสงฆ์ 9 รูป วางพานพุ่มและถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย