วันที่25 เมษายน 2564 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวีระ บุญประสงค์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นางเปรมปรีดา ประทีปแสง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และนางสาวเทพสุดา กงเดิน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ มีจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์