วันที่ 27 กรกฎาคม​ 2564​ เวลา​ 08.45 น. นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ​ แหล่งน้ำหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมเหล่าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในพิธีนี้โดยร่วมใจกันใส่เสื้อเหลืองด้วย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด