----------------------------------------------  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 --------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 --------------------------------------------------------

new.png     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส คลิ๊กที่นี่ 
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส คลิ๊ก 

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิ๊กที่นี่ 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิ๊กที่นี่ 
   แบบรายงานผล Work From Home   คลิ๊กที่นี่ 
  ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
   หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าในเขตนิคมสหกรณ์ 
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

 

 

 

 

bannerwebsite_18.png bannerwebsite_19.png

 

bannerwebsite 17