วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายมะสุกรี ยุนุ๊ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปัทมา อนุสาร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์” ประจำปี 2566 โดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สามารถวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความจำเป็น เหมาะสม และความเป็นไปได้ของแผนงาน สหกรณ์สามารถนำเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก และมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดส่งผลให้การบริหารทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพต่อไป

313894190 632404608374293 7615409171250381086 n313898536 632404518374302 9113582516785669726 n313922510 632404568374297 1868533627986283087 n314027781 632404551707632 3548867407619490217 n