วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 การหารือถึงข้อแก้ปัญหาที่พบเจอในการปฏิบัติงาน และเรื่องเพื่อทราบอื่นๆ พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับ นายซาบรี อาแวกะจิ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติงาน ณ นิคมสหกรณ์บาเจาะ

315097550 635923381355749 1611435053401878208 n314977961 635923458022408 4968903465725695476 n314938344 635923311355756 657865219824549795 n314909878 635923541355733 54588215407183356 n