วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวณนงปรัชญ์ อร่ามศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายสุชาติ สุพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 อ.สุคิริน และนางสาวมูนีเราะห์ จิงจาเละ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานธุรกิจรวบรวมยางก้อนถ้วยของเกษตรกรในพื้นที่บ้านไอร์กาบูและบ้านสันติ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน ได้ให้แนวทางการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางก้อนถ้วยในรูปแบบการรวมกลุ่ม และแนะนำการเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

11460053920517168066822370114593