ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

รหัสไปรษณีย์ 96000

โทร : 0-7351-1378 

โทรสาร : 0-7351-1378 ต่อ 101 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.