activity

 

รับสมัครงาน/ประชาสัมพันธ์

bullet green7 ม.ค. 63 เรื่อง ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู i new

bullet green5 ม.ค. 62 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

bullet green2 ม.ค. 62 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

bullet green19 ธ.ค. 61 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 

bullet green20 ก.ย. 61 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ้างเหมาบริการ

bullet greenรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [16-08-61] 

  bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [20-07-60] 

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
      ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [14-07-60] 
bullet green
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 [06-07-60] 
bullet greenสำนักงานสหกรณ์หนองบัวลำภูรับสมัครพนักงานราชการ
     
     [นักวิชาการสหกรณ์][เจ้าพนักงานธุรการ] [15-06-60] 

 

 

activity1