ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน2563 ถึง เดือนมิถุนายน2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 20061219160015263
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม2563 ถึง เดือนมีนาคม2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพคลิกเพื่อดูรายละเอียด

91011

                                                                                                       

 

icon news

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

open book คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

open book อำนาจ หน้าที่ ของหน่วยงาน

open book คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

open book การจัดซื้อจัดจ้าง

open book พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542

open book กฎหมาย คำสั่ง หนังสือเวียน อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์     

weblink

agriban coop1ban audit5ban intranetban webmailsalary2587