ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม2563 ถึง เดือนกันยายน2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 20061219160015263
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน2563 ถึง เดือนมิถุนายน2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม2563 ถึง เดือนมีนาคม2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

91011

                                                                                                       

 

icon news

weblink

agriban coop1ban audit5ban intranetban webmailsalary2587