ban activitycpd

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ 3
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานสร้างสรรค์นครรังสิต จำกัด ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ มูลค่าความเสียหาย  371,563 บาท ที่ประชุมมีมติให้สหกรณ์ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาตามกฏหมายกับผู้ทุจริตให้ถึงที่สุด พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,000 บาท