ban activitycpd

วันที่​ 1 กันยายน​ 2562​ นายอาทิตย์​ สุกเหลือ​ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี​ มอบหมายให้นางธนพร นุชงิ้วงาม​ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน​ และนางสาวอำไพ​ ทำสะดวก​
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ​ กลุ่มตรวจการสหกรณ์​ เข้าจัดเก็บข้อมูลและปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้​ ของสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี​ จำกัด​ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์​ มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขการปิดบัญชีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป