ban activitycpd

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางมิ่งเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด