ban activitycpd

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีต่อชาติบ้านเมืองและปวงชนชาวไทย ทำให้ได้มีผืนแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัน  ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี