รายการสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ลำดับที่ รายการสินค้า ขนาดบรรจุ ราคา หมายเหตุ
1. ข้าวขาวคัดพิเศษ 5% (ข้าวเก่า) 50 กก. 900.00  
2. ข้าวขาวคัดพิเศษ 5%  50 กก. 760.00  
3. ข้าวหอมปทุมธานี 1 50 กก. 1,280.00  
4. ข้าวหอมมะลิ 50 กก. 1,610.00  
5. ข้าวชันนาท 5% 50 กก. 900.00  
6. ข้าวชันนาท 15% 50 กก. 950.00  
7. ข้าวขาวคัดพิเศษ 5% (ข้าวเก่า) 15 กก. 285.00  
8. ข้าวขาวคัดพิเศษ 15% 15 กก. 230.00  
9. ข้าวหอมปทุมธานี 1  15 กก. 390.00  
10. ข้าวหอมมะลิ  15 กก. 490.00  
11. ข้าวชัยนาท 5%  15 กก. 290.00  
12. ข้าวชัยนาท 15%  15 กก. 290.00  
13. ข้าวขาวคัดพิเศษ 5% (ข้าวเก่า) 5 กก. 99.00  
14. ข้าวขาวคัดพิเศษ 15% 5 กก. 80.00  
15. ข้าวหอมปทุมธานี 1 5 กก. 130.00  
16. ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 170.00  
17. ข้าวชันนาท 5% 5 กก. 95.00  
18. ข้าวชันนาท 15% 5 กก. 100.00  
19. ข้าวขาวทุ่งรังสิต 100% 5 กก. 85.00  
20. ข้าวหอมปทุมธานี 1 ทุ่งรังสิต 5 กก. 135.00  
21. น้ำตาล (ไม่แพค) 50 กก. กก.ละ 21.50  
22. น้ำตาล (แพค) 1 กก. 23.00  
23. น้ำมันพืชทับทิม 1 ลิตร 12 ขวด ขวดละ 40.00  
24. น้ำมันองุ่น 1 ลิตร 12 ขวด ขวดละ 49.00  
25. โอโม 3,000 กรัม 6 ถุง ถุงละ 130.00  
26. โลชั่นซิตร้า 400 กรัม (หัวปั๊ม) 12 ขวด 99.00  
 *หมายเหตุ
 1. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตลาด
 2. สั่งสินค้าได้ที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด  โทร 0 2524 0351 และโทรสาร 0 2901 5915 และที่เบอร์โทร 081 8892409
 3. สั่งได้ทางไลน์กลุ่ม " CDC ปทุมธานี"