1153133973 ข้อมูลปริมาณธุรกิจสะสม
     bullet red altงบประมาณ พ.ศ.2560
               - ข้อมูลปริมาณธุรกิจสะสม 6 เดือน
               - ข้อมูลปริมาณธุรกิจสะสม 8 เดือน
               - ข้อมูลปริมาณธุรกิจสะสม 9 เดือน
     bullet red altงบประมาณ พ.ศ.2561
               - ข้อมูลปริมาณธุรกิจสะสม 5 เดือน