พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร
ลําดับที่ สหกรณ์ website
1  สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด  www.sahakornthai.com/lamlukka/
2  สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด  www.sahakornthai.com/mueangpathumthani/
3  สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนาจำกัด  www.sahakornthai.com/latlumkaeo/
4  สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด  www.sahakornthai.com/landthanyaburi/
5  สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด  www.sahakornthai.com/samkhok/
6  สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด  www.sahakornthai.com/khlongluang/