Untitled 1 copy
 
 
 

 

สินค้าอำเภอเมือง , อำเภอทับปุด พังงา

 
 

ขมิ้นผง

ขมิ้นผง

40 บาท/ห่อ
820700295201 53as

เครื่องแกง

10 บาท/ห่อ
82070000711917 55a

ขิงผงสำเร็จรูป

40 บาท/ห่อ
5432

ขมิ้นแคปซูล

120 บาท/ห่อ
5434

สบู่ขมิ้น

40 บาท/กล่อง
5441

ข้าวเกรียบสมุนไพร

35 บาท/ห่อ
5418

ขนมเต้าส้อ

10 บาท/ห่อ
5429

ขิงผง

35บาท/ห่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร
 
 
5435

กุ้งย่าง

100 บาท/ห่อ
5439

เครื่องแกงกระทิ

100 บาท/กระปุก
5436

กระปิตำมือ

150 บาท/กระปุก
5437

เครื่องแกงพริก

100 บาท/กระปุก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5438

เครื่องแกงส้ม

100 บาท/กระปุก
5415

กะปิมันกุ้ง

100 บาท/กระปุก
5416

บริการ Home Stay

1,000-2,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสตรีไม้กวาดดอกอ้อถ้ำทองหลาง
 
5408

ไม้กวาดดอกอ้อ

40 บาท/ด้าม ,350 บาท/มัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มทำขนมพื้นบ้านไสเสียด

5412

ถั่วแผ่นทอด

10 บาท/ห่อ
5413

ขนมทองม้วน

10 บาท/ห่อ , 250 บาท/1ถัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสตรีมุกเกาะปันหยี
5428

เครื่องประดับมุก

1,200-20,000/เส้น
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- อำเภอตะกั่วทุ่ง/อำเภอท้ายเหมืองl1

- อำเภอกะปง/ อำเภอตะกั่วป่า/ อำเภอคุระบุรี