วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางปาริชาติ สุธาประประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
จังหวัดพังงา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารห้องสมุด) ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยมีนางอมรรัตน์ ไชยนุรักษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน