HOPE001 resize

acticon all cat


newlogo

online surver

info

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบด้บเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)newname

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 

- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบด้บเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 

- (ร่าง) ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วันที่ 23 กันยายน 2565 

- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศจังหวัดพัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่ 9 กันยายน 2565

- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 

- ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังค่าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
- (ร่าง) ประกาศจังหว้ดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังค่าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 19 ตุลาคม 2563
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  


link website

n20190108114423 332 pub18 ginfo1 cgp2 RD
1111banner bannerdown21new banner0223 bannerdown23 bannerdown19
ban coopclick banner app moac new bannerdown18 bannerdown20 phatthalung
oobojo Tomo http 20140815 ouurrktg  20130729 lmwvheys
E Office phatthalung phatthalung2      


info copy

youtube1 youtube2 youtube3 youtube4

youtube5 youtube6 youtube7 youtube8 

youtube9 youtube10 youtube11 youtube12


banner 2022