"...สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน..."

acticon all cat

info

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ.2563 newname
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของจังหวัดพัทลุง (รอบที่ 1)
 newname
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ 
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ  
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  (สอบสัมภาษณ์) 
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ประกาศสำนักงาน่สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
ระเบียบส่งสเริมสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2562
ปาฐกถาพิเศษ ของ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในงาน การปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์
ปาฐกถาพิเศษ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยระบบสหกรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ) บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเชิดชัย พรหมแก้ว) บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ
ศูนย์องค์ความรู้ด้านสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 
สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560
เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย โดยร่วมประดับธงชาติ อาคารสถานที่ หน่วยงานและบ้านเรือ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องสรุปค่าเช่าบ้านและข้อหารือ
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

 

 


link website

n20190108114423 332 pub18 ginfo1 cgp2 RD
1111banner bannerdown21new banner0223 bannerdown23 bannerdown19
ban coopclick banner app moac new bannerdown18 bannerdown20 phatthalung
oobojo Tomo http 20140815 ouurrktg  20130729 lmwvheys
E Office phatthalung phatthalung2      


info copy

youtube1 youtube2 youtube3 youtube4

youtube5 youtube6 youtube7 youtube8 

youtube9 youtube10 youtube11 youtube12


Untitled 3

เกี่ยวกับกรมฯ  บริการประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ เกี่ยวกับเว็บไซต์กรมฯ
ประวัติกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือบริการประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ นโยบายเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ ข่าวกิจกรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  จองชื่อสหกรณ์ Online จัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ นโยบายการรักษาความปลอดภัย
แผนงานงบประมาณ  คลินิกกฏหมายสหกรณ์ รับสมัครงาน แผนผังเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำรับรองปฏิบัติราชการ ห้องสมุด Online กรมฯ รางวัลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ คำแนะนำการใช้เว็บไซต์
แผนกลยุทธ์ สถิติสหกรณ์
เว็บไซต์และอีเมลหน่วยงาน ช่องทางการร้องเรียน
ค้นหาที่อยู่สหกรณ์
ตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์

 App20CO20OP    

pic motto