วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจที่ 15,16 กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ มีความเข้าใจในแนวทางและการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลนักสนับสนุนสหกรณ์ดีเด่นและนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น แก่ นายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวสุนทรี อริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตามลำดับ

43092101 2072599966104337 8488127546209075200 o

43161244 2072600052770995 8984543813355700224 o

43111094 2072600112770989 8363823586275753984 o

43213654 2072600166104317 7974095109920653312 o