วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายเอนก ชื่นใจ รักษาการฯสหกรณ์จังหวัดพะเยา นายนิวัฒน์ มั่งมูล ผอ.นิคมสหกรณ์เชียงคำ นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซางพร้อมคณะทำงาน ประชุมผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และวางแผนสำรวจเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

43331112 1987034081358030 8786776718451933184 o

43392984 1987034158024689 8296414723105095680 o

43365916 1987034468024658 3175934968849235968 o

43395150 1987034548024650 877481008486678528 o