วันที่ 8 ตุลาตม 2561 เวลา 13.30 น.นายเอนก ชื่นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาการฯสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ - ภูซาง)เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

43434740 2077747295589604 8523894526316642304 o

43596004 2077747202256280 7840437303922130944 o

43569424 2077746962256304 7660084712265744384 o

43573189 2077746885589645 8265984012229541888 o