วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของคณะทำงานจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยนายเอนก ชื่นใจ รักษาการฯสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมแจ้งและร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯ ท้องที่ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

43665236 2081298588567808 7253131922405064704 o

43744354 2081298851901115 8492925101988118528 o

43678713 2081299175234416 7206449321569419264 o

43680066 2081299241901076 3225889862318030848 o