วันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะทำงานผู้แทนภาคประชาชน เพื่อกำกับติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (พื้นที่เชียงคำ,ภูซาง) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้าง ไซโลขนาด 1,000 ตัน จำนวน 1 ชุด และเครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาด 100 ตัน จำนวน 1 ชุด ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรต่อไป

 44493365 2096000120430988 4931562108753018880 o

44633243 2096000943764239 3321512447260491776 o

44737964 2096001273764206 5727569705053454336 o

44633536 2096001783764155 4927798166918529024 o