วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายเอนก ชื่นใจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร และชี้แจงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

43709399 2100785489952451 6624878752184664064 o

44810220 2100785573285776 992314840410226688 o

44774016 2100785893285744 8971692777284829184 o

44821301 2100785829952417 4022094786595913728 o

44775345 2100785773285756 8346066726890242048 o