วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ 200 ปี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดย นายเอนก ชื่นใจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสหกรณ์จังหวัดพะเยา คณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานภาคีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกัน

44857178 2100738016623865 6014766385656233984 o

43771614 2100738029957197 3329796318188011520 o

43692019 2100737816623885 3861327018176020480 o

44800707 2100737973290536 530063028058587136 o