วันที่ 2 พ.ย. 2561 ที่ห้องประชุมกว๊านพะเยา 2 สำนักงาน ธกส.จังหวัดพะเยา นายเอนก ชื่นใจ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกฯปี 2561/2562และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา แก่ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

45175827 2113850008645999 8389883364768743424 o

45177507 2113850175312649 6270202272731365376 o

45249938 2113850091979324 2310837605207375872 o