วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวนการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทุกพื้นที่ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร่างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2561/62 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดพะเยา 10 สหกรณ์ 1 กลุ่ม และการพิจารณาสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 จำนวน 11 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้รวบรวม ชะลอปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในช่วงเก็บเกี่ยว และเพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป สร้างมูลค่า

45496088 2030230113705093 2025051606612967424 n

45434265 2030230170371754 6124363136322502656 n

45443441 2030230220371749 3593032084916011008 n