วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายเอนก ชื่นใจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดพะเยา (ด้านการผลิตและการตลาด) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหน่วยงานบูรณาการจำนวน 5 หน่วยงาน สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 สหกรณ์ และตัวแทนบริษัทผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์และรับซื้อผลผลิต จำนวน 3 บริษัท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ และร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

45643881 2123077341056599 6169606884459282432 o

45816375 2123077424389924 4442544807537016832 o

45590042 2123077501056583 3502490484939423744 o

45951586 2123077891056544 6652921371049328640 o

45667851 2123077624389904 8441183923030982656 o

45759640 2123077721056561 8138434680518082560 o