วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ - ภูซาง) พร้อมด้วย นางสาวอรทัย แสงศรีจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการก่อสร้างไซโล ขนาด 1,000 ตัน เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และสัญญาจ้าง ในการดำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ที่ตั้งจุดรับซื้อผลผลิต)ทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านร้องส้าน จำกัด ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

46104928 2128758637155136 1054722828345016320 o

46178207 2128758740488459 2631982261368520704 o

46060543 2128759087155091 2062526368796639232 o