วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ผต.นร.นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 15,16 เป็นประธานในที่ประชุมติดตามงานโครงการสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าว ปีการผลิต 2561/62 โดยมีเอนก ชื่นใจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายมังกร สุทธนู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯระดับจังหวัด ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามและหารือเรื่องต่างๆ ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าว ปีการผลิต 2561/62 และโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบ ตลอดถึงการรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ให้เป็นไปในทิศทางและสนองนโยบายของรัฐ ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร สำหรับจังหวัดพะเยาแล้วการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี

46482640 2138060142891652 5321982023303168000 o

46459280 2138060202891646 192332032834011136 o

46488506 2138060329558300 5800281706078404608 o

46488311 2138060292891637 8911641356300976128 o