วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผต.นร.นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 15,16 พร้อมคณะทำงานระดับจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับซื้อและการรวบรวมข้าว ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าว ปีการผลิต 2561/62 โดยมีหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดย นายเอนก ชื่นใจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ผู้ดูแลพื้นที่อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูล และปัญหาต่างๆ จากเกษตรกรโดยตรง ตามโครงการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด ซึ่งเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

46493256 2138067169557616 2608706931648364544 o

46459305 2138066756224324 8286544772294770688 o

46471804 2138067429557590 1047242756251975680 o

46476241 2138067696224230 7305818393599279104 o

46458147 2138067752890891 7991647915409932288 o