วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ผต.นร.นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 15,16 พร้อมคณะทำงานระดับจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับซื้อและการรวบรวมข้าว ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าว ปีการผลิต 2561/62 โดยมีหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดย นายเอนก ชื่นใจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ อำเภอจุนและอำเภอปง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูล และปัญหาต่างๆ จากเกษตรกรโดยตรง ตามโครงการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ซึ่งเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และข้าวในเขตท้องที่อำเภอจุนได้เก็บเกี่ยวไปกว่า 90 % แล้ว

46471930 2138072466223753 1928514077672341504 o

46480547 2138072049557128 4355281843860275200 o

46493039 2138072119557121 349461431378247680 o