วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเอนก ชื่นใจ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่าย ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกนาปี (มาตรการด้านการตลาดและการผลิต ปีการผลิต 2561/62) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งในวันนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าสด ราคา กิโลกรัมละ 13.10 บาท นับได้ว่าเป็นราคาที่เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ทำให้การรับซื้อเป็นไปอย่างคล่องตัวและเป็นระบบ ทั้งนี้นับได้ว่าการบริหารจัดการในการรวบรวมข้าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร เป็นไปอย่างดีเยี่ยม

46503295 2141770962520570 8657959233221820416 o

46503286 2141771319187201 4261477713711202304 o

46508256 2141771675853832 4515828670572527616 o

46517002 2141771085853891 6949179814171377664 o

46519736 2141771715853828 7893304700613689344 o