วันที่ 5 ธันวาคม 3561 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ได้ชี้แจงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับของการเข้าร่วมโครงการฯ วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่หมอดินประจำหมู่บ้านของจังหวัดพะเยา ทุกหมู่บ้าน จำนวน 777 คน ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อมอ.เมือง จ.พะเยา มีคนสนใจสอบถามรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

47375752 2159348680762798 2011346554949992448 o

47349456 2159348744096125 4628744597734948864 o

47390616 2159348800762786 8418418848310493184 o

47102131 2159348724096127 7135182718773493760 o