วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับสหกรณ์จังหวัด จำนวน 28 ท่าน ในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดย นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดคนใหม่เข้ารับมอบนโยบายในวันนี้ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำการบริหารงานสหกรณ์ โดยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ การสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความสามัคคีในองค์กร และลงปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกสหกรณ์และชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

48364457 2172470559450610 5595087904050249728 n

48255918 2172470576117275 381114193593499648 n

48255929 2172470712783928 2720957465297420288 n

48164941 2172470779450588 4903233277562716160 n