วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น. นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายนิวัฒ มั่งมูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ และ นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (พื้นที่อำเภอเชียงคำ , อำเภอภูซาง) ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการ+ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรเห็นความสมดุลของประมาณการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านร้อง หมู่ 1 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

48428697 2178798282151171 7890518589688512512 o

48416556 2178799222151077 6330719805041016832 o

48413486 2178799695484363 8893721923813376 n

48378588 2178799505484382 4146443345469636608 o