วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายถิรเดช เชาว์ยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (พื้นที่อำเภอจุน , อำเภอปง) ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการ+ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรเห็นความสมดุลของประมาณการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านควร หมู่ 3 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

48379651 2182689901762009 1858982152037728256 o

48392955 2182689971762002 8546929681465606144 o

48425338 2182691921761807 510044387355394048 o

48412498 2182692841761715 5801756799711313920 o