วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางภาวรีย์ บุญธรรม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอดอกคำใต้ - ภูกามยาว) เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการก่อสร้างลานตาก คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ขนาด 4,000 ตารางเมตร และร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และสัญญาจ้าง ในการดำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ที่ตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จำกัด ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

48426145 2188164464547886 4947883667377618944 o

48424570 2188164381214561 5954573926536314880 o

49235731 2188164187881247 3607107379939770368 o