วันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถบรรทุก 10 ล้อ ติดตั้งตู้ระบบทำความเย็นพร้อมลิฟท์ท้าย พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561 โครงการไทยนิยมยั่งยืน มูลค่า 4,110,000 บาท จากนั้นได้เยี่ยมชมธุรกิจของสหกรณ์ฯ และอาคารโรงงานแปรรูปโดยมีนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นายอุดม สมณาศักดิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาสำหรับสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด จดทะเบียน จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก 437 ราย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย ลำปาง น่าน และแพร่ ทุนดำเนินงาน 8,098,248 บาท ในปี 2561 มีปริมาณธุรกิจรวม 38,021,599.6 บาท สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ คือ สหกรณ์ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายต่อปีโดยเฉลี่ย 1,020,000 บาท และมีจุดคุ้มทุน 5 ปี ทั้งนี้ ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มูลค่า 850,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถห้องเย็น 4 ล้อ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

49567299 1138102123051407 853506836047855616 n

50192583 1138102279718058 1910564979845627904 n

49628764 1138102849718001 2645132343127310336 n

49704123 1138103006384652 1261845225307897856 n

49472233 1138102533051366 5741177875139133440 n

49937674 1138103283051291 3742321428683292672 n