วันที่ 9 มกราคม 2562 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดประเพณี “ตานข้าวใหม่ สู่ขวัญข้าว ขนข้าวขึ้นเล้า ของจาวเมืองจุน ครั้งที่ 13” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา เป็นการขอขมาพระแม่โพสพหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีอาชีพทำนา โดยมีนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และนายมานนท์ บัวแดง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯให้การต้อนรับ

49599762 2210538872310445 9025217669044895744 o

49767979 2210539492310383 3726243089761697792 o

49238926 2210539852310347 390062130889490432 o

49620898 2210539328977066 231396366708899840 o

49676383 2210540632310269 7584257056064929792 o