วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์” ณ ห้องประชุมวลีกาญจน์ รีสอร์ท โดยมี นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการเขต 15,16 ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพะเยา และนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 140 คน เพื่อให้ความรู้และชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการและสามารถนำไปใช้ในการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ต่อไป

50221163 2219126104785055 2709983467373854720 o

49949474 2219126688118330 7860554552779472896 o

50022322 2219126434785022 4532890518350200832 o

50589176 2219127371451595 3950990877161160704 o

50086309 2219127451451587 5565738584335450112 o