วันที่​ 29 มกราคม​ ​2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุม​โครงการประชุมสถานศึกษาที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา​ ซึ่งจัดโดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์​จังหวัดพะเยา​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงประวัติความเป็นมาของโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งชี้แจงแผนงานและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งร่วมทั้งสิ้น 10 แห่ง

timeline 20190129 140805

timeline 20190129 140808

timeline 20190129 140810

timeline 20190129 140813