วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ผลความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และพิจาณาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จากสหกรณ์ที่ขอกู้เงินกองทุนดังกล่าว โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม และมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

51661706 2250949871602678 2588820155031093248 o

51216262 2250950128269319 6504085743332229120 o

51427845 2250949921602673 3830622528905150464 o

51608046 2250949784936020 1791179414596222976 o