วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ,ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3,4 และนายสถิตย์ ดูแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โดยมีหน่วยงานภาคีในจังหวัดพะเยา/พ่อค้าเอกชน และผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ในจังหวัดพะเยา เพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (สินค้าข้าว)

51236144 2252376711459994 5949372463442821120 o

51568337 2252376651460000 4803860344357257216 o

51567890 2252376591460006 8197267988647247872 o

51404741 2252376494793349 6166542098876071936 o