วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยาพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพะเยา ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ภาพโดย : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

51804012 2238792152999889 5213113235233832960 o

51745128 2238792492999855 6779474197333671936 o

52040658 2238792089666562 201785620924727296 o

S 2277665