วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส่าน จำกัด กับ บริษัทเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 16 เป็นประธานสักขีพยาน เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าสามารถมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน โดยจังหวัดพะเยามีเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาจำนวน 4,237 ราย 7,606 แปลง พื้นที่ปลูกรวมทั้งหมด 20,813.25 ไร่ ซึ่งภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนเกษตรกรร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

52345617 2274458385918493 5922888402310529024 o

52335233 2274460735918258 9215710682782105600 o

52713023 2274460315918300 1893803010979528704 o