วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” และให้แนวคิดในการดำเนินงานของสหกรณ์ ภายใต้โครงการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร ธรรมภิบาลในการบริหารและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเพื่อให้สหกรณ์ เป็นองค์กรหลักภาคการเกษตรในระดับอำเภอ โดยคัดเลือกจากสหกรณ์เป้าหมาย 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร ซึ่งจังหวัดพะเยาได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด เข้าร่วมโครงการ 

52582474 2279280095436322 3034705775457992704 o

52595935 2279280072102991 6779725659078918144 o

52712977 2279280175436314 7468655490147287040 o